Thẻ: Thừa Thiên Huế: Học sinh tiếp tục nghỉ học đến ngày 16/2