Thẻ: thu giữ 1.200 cây thuốc lá không rõ nguồn gốc