Thẻ: Phòng CSGT tỉnh Thừa Thiên Huế: Ra quân trấn áp tội phạm