Thẻ: PC Thừa Thiên Huế: Xử lý nhiều trường hợp trộm cắp điện trong 2 tháng đầu năm