Thẻ: Nguyễn Đăng Thạnh Ủy viên Ban Thường Vụ Thành Ủy