Thẻ: Người đàn ông bị xe tải cán chết khi băng qua đường