Thẻ: Nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Tây Bắc Bộ và Trung Bộ