Thẻ: Lãnh đạo công ty điện lực tiết lộ cách giúp người dân giảm tiền điện trong mùa nắng nóng