Thẻ: là nạn nhân trong vụ 39 người chết trong container ở Anh