Thẻ: Huế: Khen thưởng ban chuyên án triệt phá đường dây ma túy ‘khủng’ hoạt động liên tỉnh