Thẻ: Huế: Hàng trăm gia đình nhận nước rửa tay diệt khuẩn miễn phí