Thẻ: Hơn 1.300 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ