Thẻ: hà nội di dời 172 hộ dân khỏi khu tập thể cũ có nguy cơ sụp đổ