Thẻ: “Đột kích” khách sạn phát hiện nhiều nam thanh nữ tú “phê” ma túy