Thẻ: Đông Nhi là đại diện của Việt Nam tham gia MTV EMA 2016