Thẻ: Dỡ bỏ phong tỏa tạm thời Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị