Thẻ: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp