Thẻ: Công Phượng không giúp nổi Mito Hollyhock thoát thua