Thẻ: Chàng trai đạp xe từ Hà Nội vào Đà nẵng để tuyên truyền khẩu hiệu bảo vệ môi trường