Thẻ: Ca thứ 49 mắc Covid-19 có quốc tịch Anh là chồng của ca nhiễm thứ 30