Thẻ: Ca Huế tạm dừng hoạt động kể từ 16h00 ngày 18/3/2020