Thẻ: bắt giữ 6 tạ nội tạng động vật không rõ nguồn gốc