Thẻ: Bắt 8X chuyên đột nhập trộm cắp tài sản chốn tâm linh