Thẻ: Anh hùng Lao động Bùi Đức Phú: ‘Về hưu vui như cày xong thửa ruộng