Thẻ: 5 triệu khi đăng tải thông tin chưa có kiểm chứng của cơ quan chức năng về Covid-19