Thẻ: 20 dân thường thiệt mạng trong các vụ không kích của Mỹ vào IS