TT Huế: Chỉ đạo tăng cường phòng, chống đói, rét cho vật nuôi

Tăng cường phòng, chống đói, rét cho vật nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 8675/BNN-CN ngày 10/12/2020 về việc tăng cường phòng, chống đói rét cho vật nuôi; để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh trong điều kiện thời tiết như hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế khẩn trương, tăng cường thực hiện các nội dung sau:

1. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế

- Liên tục cập nhật tình hình diễn biến thời tiết khí hậu; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và chính quyền cơ sở thông tin, hướng dẫn kịp thời và thường xuyên để người chăn nuôi biết, không chủ quan và bị động trong việc ứng phó, phòng, chống.

- Chủ động bố trí ngân sách của địa phương để phục vụ công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi; hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ chăn nuôi nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số để gia cố, che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho đàn gia súc. Tập trung chỉ đạo và áp dụng mọi biện pháp tại chổ để phòng, chống thiên tai giảm thiểu mức độ thiệt hại đối với chăn nuôi.

- Có văn bản chỉ đạo thực hiện các hoạt động cụ thể về phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Phân công cán bộ phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn gia cố chuồng trại để chống rét, nhất là các hộ đã bị thiệt hại do bão lũ thời gian qua; tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng các khu vực có nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

- Thành lập các Đoàn để kiểm tra việc triển khai của các phòng, ban chuyên môn và chính quyền cơ sở. Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu chính quyền cơ sở, cơ quan chuyên môn nơi để xảy ra thiệt hại do chủ quan, thiếu trách nhiệm.

- Phổ biến kinh nghiệm phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và xây dựng phương án đối phó kịp thời khi rét đậm, rét hại và dịch bệnh xảy ra. Trong đó, tiếp tục thực hiện nội dung các văn bản trước đây của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc phòng chống dịch bệnh, đói, rét cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn kỹ thuật xây dựng chuồng chống rét và hướng dẫn về phương án bảo vệ vật nuôi trong mùa mưa bão. Không hỗ trợ thiệt hại đối với các cơ sở chăn nuôi, hộ gia đình không thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vật nuôi bị chết nhiều do các nguyên nhân chủ quan, không thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác phòng, chống đói, rét.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Đề xuất, tham mưu UBND tỉnh các biện pháp xử lý khi thời tiết bất thường xảy ra. Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đói, rét ở cơ sở; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện của các địa phương.

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc ngành cử cán bộ về cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con nông dân triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn vật nuôi.

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y:

+ Tổ chức triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh để phát hiện kịp thời và hướng dẫn xử lý không để lây lan ra diện rộng. Đặc biệt chú ý đối với các bệnh lở mồm long móng gia súc, viêm da nổi cục trâu bò, cúm gia cầm, tai xanh và dịch tả lợn Châu Phi,...

+ Tăng cường công tác chỉ đạo và đốc thúc việc tiêm phòng bổ sung các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm đạt tỷ lệ cao.

+ Dự phòng đủ các loại hoá chất tiêu độc khử trùng, vắc xin,... để chủ động phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm nếu có dịch bệnh xảy ra.

3. Sở Tài chính

Chủ động tham mưu, đề xuất sử dụng nguồn vốn ngân sách dự phòng phục vụ công tác phòng chống đói, rét cho vật nuôi. Triển khai phương án hỗ trợ vật tư, kinh phí cho người dân khó khăn nếu có thiệt hại gây ra.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường thời lượng đưa tin, tuyên truyền, vận động người dân nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác phòng chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh để người dân biết, chủ động và tự giác thực hiện.

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho vật nuôi trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên.

PHÙNG HÀ

Theo TCĐNA

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Seatimes vui lòng gửi về địa chỉ
Email: toasoanseatime@gmail.com | Hotline: 0901 777 207

  • Liên kết hữu ích