Thủ tướng yêu cầu phấn đấu GDP tăng 6,5-7%/năm

Tin liên quan

Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với hiện nay. 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 5,18%, còn mức tăng của cả năm ngoái là hơn 5,4%. Năm nay, các chuyên gia quốc tế dự báo tăng trưởng của Việt Nam cũng chỉ khoảng 5,4-5,5% và không thể vượt 5,5% trước 2016.

Trong khi đó, các chuyên gia trong nước lại có cái nhìn ít lạc quan hơn. Theo dự báo của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), kịch bản thấp dự báo mức tăng trưởng GDP đạt khoảng 4,15%, trong khi kịch bản cao hơn cũng chỉ đạt mức là 4,88% (theo giá cố định năm 2010). Dự báo ít lạc quan này, nhóm tác giả cho biết, là do chịu ảnh hưởng trong mối quan hệ kinh  tế - chính trị với Trung Quốc. 

Kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm tới vừa được Thủ tướng ký ban hành với mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đi đôi với đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, bảo đảm cho nền kinh tế phát triển bền vững; phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân.

Đồng thời tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia. Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Củng cố và mở rộng các quan hệ đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,5%/năm; thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành, lĩnh vực, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá trong Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020 về: (i) Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; (ii) Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; (iii) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.

Đồng thời tiếp tục đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nhất là khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kinh tế hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương xây dựng Kế hoạch phát triển 5 năm trong tháng 8/2014. Trong quá trình xây dựng kế hoạch, các Bộ, ngành và địa phương phải tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan nghiên cứu, giới chuyên gia, các đoàn thể, hiệp hội sản xuất và tiêu dùng, cộng đồng dân cư cũng như nhà tài trợ.

Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Seatimes vui lòng gửi về địa chỉ
Email: toasoanseatime@gmail.com | Hotline: 0901 777 207

  • Liên kết hữu ích