Southern Bank: Lợi nhuận 18 tỷ, trả thù lao HĐQT 14 tỷ

Tin liên quan

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) công bố mới đây gây chú ý với khoản lương và thù lao cho HĐQT và BKS.

Tại Đại hội cổ đông năm 2013 được tổ chức ngày 24/4/2013, đại hội thống nhất chi 3% lợi nhuận trước thuế tức 16,8 tỷ đồng với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ban đầu là 560 tỷ đồng để trả cho HĐQT và BKS.

Nhưng thực tế năm 2013, Southern Bank đạt lợi nhuận trước thuế có 17,94 tỷ đồng (đạt 3,21% kế hoạch đề ra) và số tiền chi cho HĐQT và BKS chiếm tới 79% tổng lợi nhuận, tức đã chi 14,17 tỷ đồng (hơn 13 tỷ cho HĐQT và hơn 1,16 tỷ đồng cho BKS).

Nếu đem so sánh với FPT thì có sự chênh lệch rất lớn. Năm 2013 lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 2.516 tỷ đồng tăng 5% so với năm 2012 và lợi  nhuận sau thuế đạt 2.065 tỷ đồng. Và cũng trong năm này, Đại hội đồng cổ đông thường niên của FPT đã phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT là 1,1 tỷ dồng và ngân sách hoạt động ban kiểm soát là 435,8 triệu đồng. Như vậy, tổng chi của FPT cho thù lao HĐQT và BKS chỉ bằng 0,06% lợi nhuận sau thuế của công ty này.

Sở dĩ năm 2013, SouthernBank đạt lợi nhuận 17,94 tỷ đồng chỉ bằng 3,21% so với kế hoạch đề ra là vì nợ xấu tăng cao và chiếm hơn 1.600 tỷ đổng, tức 3,7% trên tổng dư nợ. Ngân hàng phải tăng mức trích để lập dự phòng rủi ro. Hơn nữa, hoạt động mua vàng tất toán trạng thái khiến cho Southern Bank lỗ tới 115 tỷ đồng.

Trong tài liệu, bên cạnh việc xin cổ đông thông qua việc sáp nhập với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thì Southern Bank xin gia hạn nhiềm kỳ 2009 – 2014 đối với thành viên của HĐQT và thành viên BKS.

Hiện HĐQT của Southern Bank có 9 thành viên và BKS có 3 thành viên.

Đối với quyết định được NHNN chuẩn y thì nhiệm kỳ của HĐQT và BKS đã kết thúc. Tuy nhiên với kế hoạch tái cơ cấu và chủ trương sáp nhập Southern Bank với Sacombank  thì việc sáp nhập sẽ kết thúc trong năm 2014. Bởi vậy HĐQT xin cổ đông thông qua việc gia hạn thời gian hoạt động cho HĐQT và BKS thêm 1 năm để tập trung thực hiện công tác sáp nhập và quản trị ngân hàng.

Đồng thời HĐQT của Southern Bank cũng xin cổ đông ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến thương vụ với Sacombank, bao gồm: tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu, đặt tên Ngân hàng sau sáp nhập và các thủ tục liên quan.

Video Ngân hàng dự báo lợi nhuận năm nay tăng trên 5%


 

 

Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Seatimes vui lòng gửi về địa chỉ
Email: toasoanseatime@gmail.com | Hotline: 0901 777 207

  • Liên kết hữu ích