NHNN: Ông Phạm Ngọc Lâm, Trần Trí Việt được vay lãi suất 1%/năm?

Tin liên quan

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Thông tư số 22/2014/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Theo đó, về phạm vi điều chỉnh, Thông tư này quy định việc cho vay đặt hàng đóng mới, nâng cấp tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá; cho vay vốn lưu động để khai thác hải sản và cung cấp dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.

Đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm: Tổ chức, cá nhân (gọi là chủ tàu) đặt hàng đóng mới tàu, nâng cấp tàu (thay máy mới; gia cố bọc vỏ thép; bọc vỏ vật liệu mới; mua ngư lưới cụ; trang thiết bị hàng hải; trang thiết bị bảo quản hải sản, bốc xếp hàng hóa); Các ngân hàng thương mại (NHTM) được thành lập và hoạt động theo Luật các TCTD; Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về nguyên tắc cho vay, Thông tư nêu rõ: Chủ tàu có trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích và hoàn trả gốc, lãi đúng hạn cho NHTM theo hợp đồng tín dụng; NHTM thực hiện cho vay đối với chủ tàu theo quy định của Thông tư này. Những nội dung không được quy định trong Thông tư này thì NHTM thực hiện cho vay theo quy định của pháp luật hiện hành về cho vay của TCTD đối với khách hàng.

Thông tư cũng quy định điều kiện vay đối với cho vay đóng mới, nâng cấp tàu khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần khai thác hải sản, cụ thể như sau: Tàu đóng mới phải có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên; nâng cấp tàu có tổng công suất máy chính dưới 400CV thành tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên và nâng cấp công suất máy đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên; Chủ tàu có tên trong danh sách phê duyệt của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là đang hoạt động nghề cá có hiệu quả, có khả năng tài chính và có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể; Chủ tàu cam kết mua đầy đủ bảo hiểm theo quy định đối với thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ trên tàu sau khi hoàn thành việc đóng mới, nâng cấp tàu và trước khi đưa vào sử dụng; Phương án vay vốn được NHTM thẩm định có hiệu quả, khả thi.

Đối với cho vay vốn lưu động, điều kiện vay là chủ tàu đang hoạt động nghề cá có hiệu quả, có khả năng tài chính và có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể và phương án vay vốn được NHTM thẩm định có hiệu quả, khả thi.

Hạn mức, lãi suất cho vay được thực hiện theo quy định tại điểm c, điểm e Khoản 1 và điểm c, điểm d Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP (xem chi tiết trong box cuối bài). Việc cho vay đóng mới, nâng cấp tàu được Ngân sách Nhà nước cấp bù một phần lãi suất. Hồ sơ, thủ tục và quy trình cấp bù lãi suất được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Lãi suất nợ quá hạn (bao gồm cả phần hỗ trợ lãi suất của Nhà nước) do NHTM và chủ tàu thỏa thuận theo quy định của pháp luật và được quy định trong hợp đồng tín dụng.

Thời hạn cho vay đóng mới, nâng cấp tàu khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ do NHTM và chủ tàu thỏa thuận, nhưng thời gian được Nhà nước hỗ trợ lãi suất không quá 11 năm kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng. Thời hạn cho vay vốn lưu động do NHTM và chủ tàu thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể các nội dung liên quan đến tài sản bảo đảm; phân loại nợ và xử lý rủi ro; quyền hạn và trách nhiệm của chủ tàu, của NHTM và trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2014.

Hạn mức, lãi suất cho vay cụ thể đối với các trường hợp cho vay đóng mới, nâng cấp tàu

Đối với đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ bao gồm cả máy móc, trang thiết bị hàng hải; máy móc thiết bị bảo quản hải sản; bảo quản hàng hóa, bốc xếp hàng hóa, trường hợp đóng mới tàu vỏ thép, chủ tàu được vay vốn NHTM tối đa 95% tổng giá trị đầu tư đóng mới với lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu trả 1%/năm, ngân sách Nhà nước cấp bù 6%/năm. 

Trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ, chủ tàu được vay vốn NHTM tối đa 70% tổng giá trị đầu tư đóng mới với lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu trả 3%/năm, ngân sách Nhà nước cấp bù 4%/năm.

Đối với đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ, bao gồm cả máy móc, trang thiết bị hàng hải; thiết bị phục vụ khai thác; ngư lưới cụ; trang thiết bị bảo quản hải sản, trường hợp đóng mới tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới có tổng công suất máy chính từ 400CV – dưới 800CV, chủ tàu được vay vốn ngân hàng tối đa 90% tổng giá trị đầu tư đóng mới với lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu trả 2%/năm, ngân sách Nhà nước cấp bù 5%/năm. 

Trường hợp đóng mới tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới có tổng công suất máy chính từ 800CV trở lên, chủ tàu được vay vốn NHTM tối đa 95% tổng giá trị đầu tư đóng mới với lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu trả 1%/năm, ngân sách Nhà nước cấp bù 6%/năm. 

Trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ hoặc đóng mới tàu vỏ gỗ đồng thời gia cố vỏ bọc thép, bọc vỏ vật liệu mới cho tàu, chủ tàu được vay vốn NHTM tối đa 70% tổng giá trị đầu tư đóng mới với lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu trả 3%/năm, ngân sách Nhà nước cấp bù 4%/năm.

Đối với nâng cấp tàu vỏ gỗ có tổng công suất máy chính dưới 400CV thành tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên và nâng cấp công suất máy đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên (phần máy bổ sung hoặc thay thế phải là máy mới 100%), chủ tàu được vay vốn NHTM tối đa 70% tổng giá trị nâng cấp tàu, bao gồm cả chi phí gia cố vỏ tàu, chi phí mua trang thiết bị và ngư lưới cụ mới phục vụ khai thác hải sản (nếu có) với lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu trả 3%/năm, ngân sách Nhà nước cấp bù 4%/năm.

Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Seatimes vui lòng gửi về địa chỉ
Email: toasoanseatime@gmail.com | Hotline: 0901 777 207

  • Liên kết hữu ích