Ngỡ ngàng với những tác phẩm điêu khắc từ sách

Tin liên quan

Nguyên liệu của Dettmer khá đơn giản, chỉ gồm sách cũ. Vì độ dày và màu sắc cần thiết, Dettmer thích chọn từ điên bản đồ, bách khoa toàn thư, sách giáo khoa, sách hướng dẫn hay bất kỳ cuốn tiểu thuyết văn học nào biến chúng trở thành một phần thú vị của nghệ thuật điêu khắc. 

Mặc dù quá trình sáng tạo cũng chính là phá hủy đi một cuốn sách, Dettmer có một nhìn nhận khác: "Từ góc độ thành quả, công việc này đơn giản là biến những cuốn sách không còn được dùng đến thành một tác phâm mới. Nó mang lại một khái niệm mới trên các vật liệu hiện có”.

“Từ một góc độ khác, nó giúp bạn thay đổi quan niệm cố hữu về những cuốn sách đấy chứ", Brian cho hay.

tác phẩm điêu khắc, sáng tạo, sáng tạo độc đáo, sách cũ, nghệ thuật điêu khắc, Brian Dettmer

tác phẩm điêu khắc, sáng tạo, sáng tạo độc đáo, sách cũ, nghệ thuật điêu khắc, Brian Dettmertác phẩm điêu khắc, sáng tạo, sáng tạo độc đáo, sách cũ, nghệ thuật điêu khắc, Brian Dettmer

tác phẩm điêu khắc, sáng tạo, sáng tạo độc đáo, sách cũ, nghệ thuật điêu khắc, Brian Dettmer

tác phẩm điêu khắc, sáng tạo, sáng tạo độc đáo, sách cũ, nghệ thuật điêu khắc, Brian Dettmer

tác phẩm điêu khắc, sáng tạo, sáng tạo độc đáo, sách cũ, nghệ thuật điêu khắc, Brian Dettmer

tác phẩm điêu khắc, sáng tạo, sáng tạo độc đáo, sách cũ, nghệ thuật điêu khắc, Brian Dettmer

tác phẩm điêu khắc, sáng tạo, sáng tạo độc đáo, sách cũ, nghệ thuật điêu khắc, Brian Dettmer

tác phẩm điêu khắc, sáng tạo, sáng tạo độc đáo, sách cũ, nghệ thuật điêu khắc, Brian Dettmer

tác phẩm điêu khắc, sáng tạo, sáng tạo độc đáo, sách cũ, nghệ thuật điêu khắc, Brian Dettmer

tác phẩm điêu khắc, sáng tạo, sáng tạo độc đáo, sách cũ, nghệ thuật điêu khắc, Brian Dettmer

tác phẩm điêu khắc, sáng tạo, sáng tạo độc đáo, sách cũ, nghệ thuật điêu khắc, Brian Dettmer

tác phẩm điêu khắc, sáng tạo, sáng tạo độc đáo, sách cũ, nghệ thuật điêu khắc, Brian Dettmer

tác phẩm điêu khắc, sáng tạo, sáng tạo độc đáo, sách cũ, nghệ thuật điêu khắc, Brian Dettmer

tác phẩm điêu khắc, sáng tạo, sáng tạo độc đáo, sách cũ, nghệ thuật điêu khắc, Brian Dettmer

tác phẩm điêu khắc, sáng tạo, sáng tạo độc đáo, sách cũ, nghệ thuật điêu khắc, Brian Dettmer

tác phẩm điêu khắc, sáng tạo, sáng tạo độc đáo, sách cũ, nghệ thuật điêu khắc, Brian Dettmer

tác phẩm điêu khắc, sáng tạo, sáng tạo độc đáo, sách cũ, nghệ thuật điêu khắc, Brian Dettmer

tác phẩm điêu khắc, sáng tạo, sáng tạo độc đáo, sách cũ, nghệ thuật điêu khắc, Brian Dettmer

tác phẩm điêu khắc, sáng tạo, sáng tạo độc đáo, sách cũ, nghệ thuật điêu khắc, Brian Dettmer

tác phẩm điêu khắc, sáng tạo, sáng tạo độc đáo, sách cũ, nghệ thuật điêu khắc, Brian Dettmer

tác phẩm điêu khắc, sáng tạo, sáng tạo độc đáo, sách cũ, nghệ thuật điêu khắc, Brian Dettmer

tác phẩm điêu khắc, sáng tạo, sáng tạo độc đáo, sách cũ, nghệ thuật điêu khắc, Brian Dettmer

tác phẩm điêu khắc, sáng tạo, sáng tạo độc đáo, sách cũ, nghệ thuật điêu khắc, Brian Dettmer

Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Seatimes vui lòng gửi về địa chỉ
Email: toasoanseatime@gmail.com | Hotline: 0901 777 207

  • Liên kết hữu ích