Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đến tham dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 53.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội. Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã về dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội.

 Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã về dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội.

Những thành quả mà Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, các nghị quyết của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; là động lực quan trọng để Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế xây dựng, phát triển trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu: “Đề nghị các đại biểu dự Đại hội tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm trong chấp hành, thực hiện chương trình, nội dung của Đại hội. Nhất là trong việc thảo luận, biểu quyết, bầu cử, quyết định những vấn đề quan trọng của Đại hội, làm cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này thực sự là Đại hội của đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, vì sự phát triển bền vững. Qua Đại hội, thể hiện ý chí, niềm tin và nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh trong việc thực hiện mục tiêu: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025 xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát  huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030 là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hoá, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á.

Văn kiện Đại hội đã thể hiện tính công phu, cầu thị, trách nhiệm, thể hiện được nhiều điểm nhấn quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao phong trào bảo vệ môi trường của tỉnh và việc di dời dân cư Khu vực I Kinh thành Huế, là địa phương đi đầu trong công nghệ thông tin, quốc phòng, an ninh được bảo đảm, công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả quan trọng...

Đại hội XVI là Đại hội của “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển” thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm cao của Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

ĐĂNG HẬU - NHƯ QUỲNH

 

Theo TCĐNA

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Seatimes vui lòng gửi về địa chỉ
Email: toasoanseatime@gmail.com | Hotline: 0901 777 207

  • Liên kết hữu ích