Hoạt Giang tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hoạt Giang là Đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ huyện ủy Hà Trung (Thanh Hóa) chọn tổ chức đại hội điểm và cũng là Đảng bộ cơ sở đầu tiên được hợp nhất từ xã Hà Vân và Hà Thanh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025, vì vậy, lãnh đạo xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nắm vững các tiêu chuẩn cấp ủy theo quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, huyện ủy và các quy định về bầu cử trong Đảng, bằng lá phiếu của mình, sáng suất lựa chọn bầu ra những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc, có uy tín, trách nhiệm cao, đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo để tham gia vào Ban Chấp hành khóa mới.
 
Hoạt Giang tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhìn lại chặng đường mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoạt Giang thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều thuận lợi, Chính trị ổn định; tiềm lực kinh tế - xã hội được tăng cường; nhiều chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước được ban hành, thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của xã; nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 786 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong đó có xã Hoạt Giang đã tạo ra không gian, nguồn lực mới cho sự phát triển mới của địa phương.
 
Ông Vũ Hùng Xuân, chủ tịch UBND xã Hoạt Giang

Dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, Đảng bộ và nhân dân hai xã đã vượt qua khó khăn, thách thức, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Thanh, Hà Vân, nay là Đảng bộ xã Hoạt Giang đã đề ra.

Với nhiều chương trình trọng tâm được đề ra, trong đó xây dựng nông thôn mới tiếp tục nâng cao hiệu quả và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng hiệu quả cao; cơ cấu cây trồng, vật nuôi được chuyển dịch theo hướng tích cực. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, 100% diện tích đất trồng lúa được giải phóng bằng máy; 55% diện tích lúa được thu hoạch bằng máy gặt đập liên hoàn, giải phóng sức lao động cho nhân dân (Hà Thanh 15%, Hà Vân 81%).
 
Kinh tế phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hằng năm ước đạt 11%. Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2020 ước: Nông - Lâm - Thủy sản chiếm 29,7%; Công nghiệp - xây dựng cơ bản chiếm 25%; dịch vụ 45,3%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2020 ước đạt 585 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 40 triệu đồng (Hà Thanh 36,5 triệu, Hà Vân 42 triệu).

Sản xuất Nông - Lâm - Thủy sản triển khai thực hiện tốt kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Diện tích lúa xuân muộn đạt trên 80%; lúa mùa sớm đạt trên 95%. Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 5592 tấn (Hà Vân 3442 tấn, Hà Thanh 2150 tấn); bình quân lương thực đầu người đạt 854 kg/người/năm.

Phát triển mạnh chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại và gia trại. Công tác thú y được quan tâm và làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Tỷ trọng chăn nuôi chiếm 25% trong cơ cấu nông nghiệp. Nuôi trồng thủy sản phát triển; kinh tế trang trại lúa - cá kết hợp có thu nhập cao hơn từ 2 đến 2,5 lần so với trồng lúa; một số trang trại có mô hình sản xuất mới cho thu nhập cao trên 200 triệu đồng/năm.

Về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, đầu tư xây dựng cơ bản bình quân hằng năm ước đạt 21,8 tỷ đồng (Hà Thanh 9,8 tỷ, Hà Vân 12 tỷ). và một số ngành, nghề có thế mạnh phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh đã phát huy hiệu quả như: nghề mộc, xay xát, nghiền lương thực và thức ăn chăn nuôi, hàn sắt, cơ khí... Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp bình quân hằng năm ước đạt 11%.

Ngoài ra, chính quyền địa phương luôn hoàn thành tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu đạt 92% (Hà Vân đạt 85,3%; Hà Thanh đạt 100%). Tổ chức đấu giá đất, quyền sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án cơ bản đảm bảo đúng tiến độ. Vệ sinh môi trường được đảm bảo tiến hành thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt về nơi quy định. Chỉ đạo các thôn, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia dọn vệ sinh hàng tuần; hướng dẫn các hộ chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh học để giảm ô nhiễm trong khu dân cư; xây dựng lò đốt rác thải tại nhà, phân loại và xử lý rác thải. ..

Song song với đó là công tác xây dựng Đảng được trú trọng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được quan tâm. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng và định hướng tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các chuyên đề hàng năm được xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Các chi bộ trực thuộc và mỗi cán bộ, đảng viên đã lựa chọn những nội dung thiết thực, cụ thể và gắn với việc tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được nêu ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chế độ sinh hoạt chi bộ được duy trì, chất lượng và nội dung sinh hoạt được nâng lên; các đảng viên trong chi bộ đều được phân công giao nhiệm vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú ý; đến nay có 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định.

Đồng thời, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, huy động và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phấn đấu xây dựng trở thành đơn vị kiểu mẫu về nông thôn mới.

Hy vọng, Đảng bộ xã Hoạt Giang tổ chức đại hội Đảng bộ xã điểm, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp và là tiền đề để huyện Hà Trung chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các xã tiếp theo.

Thy Yến
 

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Seatimes vui lòng gửi về địa chỉ
Email: toasoanseatime@gmail.com | Hotline: 0901 777 207

  • Liên kết hữu ích