• 14:59 - 13/08/2015
    “Phim ngắn Thảm sát số 6” vi phạm quyền nhân thân?
    Việc phát hành “Phim ngắn Vụ thảm sát số 6” với nội dung diễn theo câu chuyện có thật về vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước là vi phạm về quyền nhân thân. – Luật sư Nguyễn Hồng Thái nhận định.
1 2 3
Liên kết hữu ích