Bộ Quốc phòng triển khai Đề án tổ chức các hội nghị quốc phòng-quân sự ASEAN 2020

Cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về ASEAN 2020 và các Tiểu ban trực thuộc. Ảnh: VGP/Nhật Nam

Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo về công tác chuẩn bị năm ASEAN 2020 của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 nói chung và công tác chuẩn bị cụ thể của Bộ Quốc phòng. Công tác chuẩn bị cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Bộ Quốc phòng được triển khai từ sớm, trong đó Đề án tổ chức các hội nghị quốc phòng - quân sự ASEAN năm 2020 đã được Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt từ tháng 4/2018.

Tiếp đó, các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về ASEAN 2020 và các Tiểu ban trực thuộc; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án và Danh mục các hoạt động quốc phòng-quân sự ASEAN trong năm 2020 đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng thông qua, làm cơ sở để Ban Chỉ đạo chỉ đạo việc triển khai các mặt công tác chuẩn bị; các Tiểu ban chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Công tác tham vấn nội dung cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 được triển khai từ đầu năm 2019 ở nhiều cấp nhân các chuyến thăm, tại các cơ chế đối thoại và bên lề các sự kiện đa phương. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài Bộ Quốc phòng trong tất cả các mặt công tác từ nội dung, tuyên truyền đến đào tạo, tập huấn về lễ tân và ngoại ngữ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh biểu dương và đánh giá cao các cơ quan đã chủ động, tích cực, triển khai sớm các nội dung công tác chuẩn bị cho năm ASEAN 2020, nhấn mạnh việc đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hội nhập quốc tế và đóng góp vào thành công chung của cả nước. 

Trên cơ sở báo cáo trung tâm của Cục Đối ngoại và ý kiến đóng góp của các đại biểu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo, trước hết cần quán triệt trong toàn quân về mục đích, ý nghĩa của việc Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức thành công các hội nghị và hoạt động quốc phòng, quân sự trong năm 2020 khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN. Trên cơ sở đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần quan tâm đầu tư đúng mức về công tác chuẩn bị, nhất là về con người, kế hoạch, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho năm 2020.

Đối với các nội dung công việc cụ thể, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh chỉ đạo, về chủ đề năm 2020 của Bộ Quốc phòng, cần xây dựng dựa trên các thành tố chính của chủ đề Năm ASEAN 2020 của Việt Nam. Công tác tham vấn nội dung cần được chủ động triển khai ở các cấp, tận dụng các cơ chế đối thoại, hợp tác hiện có, các chuyến thăm, tiếp xúc của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, trên cơ đó hoàn thiện các văn kiện và nội dung, sáng kiến cho năm 2020. 

Về công tác tuyên truyền, cần chủ động tăng cường với nhiều hình thức khác nhau, cả thường xuyên và cho từng sự kiện cụ thể. Về công tác đào tạo, giao các đơn vị tiếp tục quan tâm triển khai, coi đây là nhân tố hết sức quan trọng đảm bảo tổ chức thành công các hội nghị và sự kiện, vì vậy cần kết hợp vừa đào tạo vừa tham gia vào các hoạt động thực tế ngay từ năm 2019. 

Để đảm bảo tính chủ động trong công tác chuẩn bị, triển khai, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu Cục Đối ngoại - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo rà soát, đôn đốc các Tiểu ban, các cơ quan, đơn vị và chịu trách nhiệm trước Bộ Quốc phòng, thường xuyên phối hợp với Bộ Ngoại giao về mọi mặt công tác cho năm ASEAN 2020.

Nhật Nam

Theo Chinhphu.vn

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Seatimes vui lòng gửi về địa chỉ
Email: toasoanseatime@gmail.com | Hotline: 0901 777 207

  • Liên kết hữu ích